Lansarea proiectului INTRAPRENOR – abilitatile manageriale ale secolului XXI

S.C. EQUATORIAL GAMING SA implementează pe o perioada de 12 luni, 13.06.2018 – 12.05.2019, proiectul „INTRAPRENOR – abilitățile manageriale ale secolului XXI”, cod SMIS 117364, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, conform contractului POCU/227/3/8/117364.

Obiectivul general al proiectului este de a crește numărul de angajați din regiunile Centru, Vest, Nord – Vest, Nord Est, Sud – Est si Sud-Muntenia, care beneficiază de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării sustenabile pe termen lung a activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Rezultatele proiectului vizează derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, îmbunătățirea competențelor antreprenoriale a 380 de manageri/antreprenori prin participarea la cursuri de formare profesională, îmbunătățirea abilitaților manageriale a 25 de angajați din departamentele de resurse umane prin participarea la cursuri de formare profesională, acordarea de sprijin în vederea elaborării/revizuirii/adaptării planificărilor strategice a 55 de întreprinderi.

Valoarea totală a proiectului este de 2,046,197.80 lei, având o cofinanțare din partea Uniunii Europene de 1,943,886.92 lei, echivalentă cu 95% din valoarea eligibilă aprobată.

Date de Contact Beneficiar: Str. Cezar Bolliac, Nr.8, Sector 3, Bucuresti, Telefon: 0374/910999, email: office@equatorial.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020